Print

Nederlands

In 3 simpele stappen: moet ik antibiotica gebruiken?

Gebruik alleen antibiotica wanneer ze nodig zijn! Want als je ze te vaak of niet goed gebruikt, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Bacteriën kunnen namelijk resistent worden. Hoe dat zit, kun je zien in deze video:

Het is dus handig om te weten wat je doet. En eigenlijk zijn er drie simpele vragen die je je moet stellen, voordat je begint aan een antibioticakuur. Daarvoor hebben we dit superhandige diagram:

Dus, stel:

 • “Ik voel me niet zo lekker en ik ben bang dat ik een salmonellabacterie heb opgedaan. Toevallig heb ik nog wat antibiotica liggen van een eerdere kuur, dus misschien kan ik die alvast slikken, zodat ik niet ziek word…” 
  FOUT: Antibiotica werken in vrijwel alle gevallen niet preventief. Pas slikken als je zeker weet dat je een infectie hebt opgelopen dus!
 • “Ik ben al twee dagen aan het overgeven en heb last van koorts. Dit ken ik, want ik heb al zo vaak eerder buikgriep gehad. Laat ik maar wat antibiotica innemen.”
  FOUT: Antibiotica helpen niet tegen griep, en ook niet tegen bijvoorbeeld verkoudheid of de mazelen. Dit zijn allemaal virusinfecties.
 • “Ik heb een blaasinfectie. Die heeft mijn zus al eens eerder gehad, dus ik weet wat ik moet doen. Ik krijg wat antibiotica van mijn zus, had ze toch over. En ik begin maar vast snel aan een kuur.”
  FOUT: Ook al weet je vrij zeker dat de huisarts je antibiotica gaat voorschrijven, wacht tot het zover is. Als je er te snel mee begint, kan het heel vervelende gevolgen hebben, zowel voor jou als voor anderen. Ook kan de dokter je het best informeren hoe vaak je ze moet innemen en hoe lang je kuur mag duren.
 • “Na veel hoesten en een pijn in mijn borst die maar niet wegtrekt, ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan. Wat denk je? Longontsteking! De arts heeft een recept uitgeschreven en me duidelijk uitgelegd hoe lang mijn kuur duurt en hoe vaak ik ze moet innemen.”
  GOED! Het genezen kan beginnen!

Volg de drie stappen, want daarmee kun je een hoop ellende besparen!

Meer info: Ministerie van Volksgezondheid

Wil je graag testen of je wat hebt opgestoken van dit verhaal? Doe de quiz van het RIVM!

Deutsch

In 3 einfachen Schritten: Soll ich Antibiotika verwenden?

Verwenden Sie Antibiotika nur, wenn sie benötigt werden! Denn wenn Sie sie zu oft oder nicht richtig verwenden, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Dies liegt daran, dass Bakterien resistent werden können.

Es ist also nützlich zu wissen, was Sie tun. Und es gibt tatsächlich drei einfache Fragen, die Sie sich stellen müssen, bevor Sie mit einer Antibiotikabehandlung beginnen. Dafür haben wir dieses super handliche Diagramm:

Also, stell dir vor:

 • “Ich fühle mich nicht sehr gut und fürchte, ich habe Salmonellenbakterien. Zufälligerweise habe ich noch einige Antibiotika aus einer früheren Behandlung, also kann ich sie vielleicht schon vorsorglich einnehmen, damit ich nicht krank werde ...” 
  FALSCH: In fast allen Fällen wirken Antibiotika nicht vorbeugend. Schlucken Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie sich eine Infektion zugezogen haben!
 • “Ich habe mich seit zwei Tagen übergeben und habe Fieber. Ich weiß das, weil ich schon so oft eine Magengrippe hatte. Lass mich ein paar Antibiotika nehmen.”
  FALSCH: Antibiotika helfen weder gegen die Grippe noch gegen Erkältungen oder Masern. Dies sind alles Virusinfektionen.
 • “Ich habe eine Blasenentzündung. Meine Schwester hatte schon einmal eine, also weiß ich, was ich tun soll. Ich bekomme Antibiotika von meiner Schwester, die sie verlassen hatte. Und ich werde bald wieder gesund sein
  FALSCH: Obwohl Sie ziemlich sicher sind, dass Ihr Arzt Ihnen Antibiotika verschreiben wird, warten Sie bis dahin. Wenn Sie zu früh anfangen, kann dies sowohl für Sie als auch für andere sehr unangenehme Folgen haben. Der Arzt kann Sie auch am besten darüber informieren, wie oft Sie sie einnehmen sollten und wie lange Ihre Behhandlung dauern kann.
 • “Nach viel Husten und Schmerzen in der Brust, die einfach nicht verschwinden, ging ich trotzdem zum Arzt. Was denken Sie? Lungenentzündung! Der Arzt schrieb ein Rezept aus und erklärte mir klar, wie lange meine Behandlung dauern wird und wie oft ich die Medikamente einnehmen muss.”
  GUT!  Die Heilung kann beginnen!

Befolgen Sie die drei Schritte, denn das kann Ihnen viel Ärger ersparen!