Print

Nederlands

De 7 meest gestelde vragen over schurft beantwoord!

Bij het woord ‘schurft’ krijg je waarschijnlijk al jeuk. Maar wat is het precies?  Hier de zeven belangrijkste vragen en antwoorden over schurft op een rij.

1. Wat is schurft?

Schurft is een besmettelijke huidaandoening. Het wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Deze microscopisch kleine beestjes graven gangetjes in de huid om daar hun eitjes in te leggen, wat zorgt voor jeuk.

2. Hoe krijg je schurft?

Je kan besmet worden door intensief huidcontact met iemand die schurft heeft. Het huidcontact moet voor een besmetting 15 minuten of langer zijn geweest. Bijvoorbeeld bij lichamelijke verzorging. Of via seksueel contact. Ook het delen van beddengoed, kleding of knuffels kan besmettelijk zijn.

3. Hoe merk je dat je besmet bent?

Jeuk is de belangrijkste klacht bij schurft, Vooral aan handen, polsen, voeten, ellebogen, en geslachtsdelen. De jeuk wordt veroorzaakt door allergische reacties op de mijt, de eitjes en de uitwerpselen van de mijt. Ook ontstaan er vaak, rode bultjes en blaasjes.

4. Waar komt schurft het meeste voor?

Ook in Nederland komt schurft voor, hoe vaak is niet precies bekend. Soms nemen mensen schurft mee van een verre reis. Uitbraken van schurft komen soms voor bij mensen die dicht op elkaar verblijven, zoals in verpleeghuizen, asielzoekercentra en studentenhuizen.

5. Hoe kun je schurft voorkomen?

Gebruik geen ongewassen kleding of beddengoed van anderen. Vermijd langdurig huidcontact met mensen die schurft hebben. Het geven van een hand is geen probleem! Op reis kun je eventueel een eigen lakenzak meenemen.

6. Hoe wordt schurft behandeld?

Schurft wordt behandeld met een speciale crème of pillen. Dit doodt de mijten. Het kan tot 4 weken duren voordat alle (jeuk)klachten zijn verdwenen. Daarnaast moet alle recentelijk gedragen kleding en het gebruikte beddengoed worden gewassen op 60°C. Textiel dat niet kan worden gewassen (zoals schoenen of jassen) moeten drie dagen worden opgeborgen in een plastic zak. Gedurende die periode zullen alle mijten sterven.

7. Waarom gebruiken we de uitdrukkingen ergens de schurft van krijgen of een schurfthekel hebben?

Deutsch

Die 6 am häufigsten gestellten Fragen zu Krätze beantwortet!

Das Wort "Krätze" wird Sie wahrscheinlich jucken lassen. Aber was genau ist das? Hier sind die sieben wichtigsten Fragen und Antworten zu Krätze in Folge.

1. Was ist Krätze?

Krätze ist eine ansteckende Hauterkrankung. Es wird durch die Krätze Milbe verursacht. Diese mikroskopisch kleinen Kreaturen graben Durchgänge in die Haut, um ihre Eier abzulegen, was Juckreiz verursacht.

2. Wie bekommt man Krätze?

Sie können durch intensiven Hautkontakt mit jemandem infiziert werden, der Krätze hat. Der Hautkontakt muss für eine Infektion mindestens 15 Minuten betragen haben. Zum Beispiel mit körperlicher Pflege. Oder durch sexuellen Kontakt. Das Teilen von Bettzeug, Kleidung oder Stofftieren kann ebenfalls ansteckend sein.

3. Wie stellen Sie fest, dass Sie infiziert sind?

Juckreiz ist die Hauptbeschwerde bei Krätze, insbesondere an Händen, Handgelenken, Füßen, Ellbogen und Genitalien. Der Juckreiz wird durch allergische Reaktionen auf die Milbe, die Eier und die Exkremente der Milbe verursacht. Oft gibt es auch rote Beulen und Blasen.

4. Wo ist Krätze am häufigsten?

Krätze kommt auch in den Niederlanden vor, wie oft nicht genau bekannt ist. Manchmal nehmen Menschen Krätze von einer langen Reise mit. Krätze-Ausbrüche treten manchmal bei Menschen auf, die nahe beieinander leben, beispielsweise in Pflegeheimen, Asylantenunterkünften und Wohnheimen.

5. Wie können Sie Krätze verhindern?

Verwenden Sie keine ungewaschenen Kleidungsstücke oder Bettwäsche von anderen. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit Menschen mit Krätze. Händeschütteln ist kein Problem! Auf Reisen können Sie Ihre eigene Betttasche mitbringen.

6. Wie wird Krätze behandelt?

Krätze wird mit einer speziellen Creme oder Pillen behandelt. Dies tötet die Milben. Es kann bis zu 4 Wochen dauern, bis alle (juckenden) Beschwerden verschwunden sind. Darüber hinaus sollten alle kürzlich getragenen Kleidungsstücke und gebrauchten Betten bei 60 ° C gewaschen werden. Nicht waschbare Textilien (wie Schuhe oder Mäntel) sollten drei Tage in einer Plastiktüte aufbewahrt werden. Während dieser Zeit sterben alle Milben ab.