1. Het heet toch vogelgriep; waarom moet ik me als mens dan zorgen maken?

De variant die nu onder (water)vogels heerst – aviaire influenza A (H5N8) – is hoogpathogeen, wat wil zeggen dat het zeer besmettelijk is. Dat geldt nu voor besmetting van vogel op vogel.

Nou weten we van H5N8 niet of het een zoönose is, oftewel een virus dat van dier op mens kan overgaan. En als het al gebeurt, dan is het alleen bij langdurig intensief contact tussen mens en vogel, bijvoorbeeld op een pluimveeboerderij. Maar dat is in het verleden bij andere varianten van de vogelgriep wel gebeurd.

Of het virus ook hoogpathogeen is bij besmetting van mens op mens? Dat weten we niet. Maar het is een risico dat we liever niet lopen.

  1. Welke ziekteverschijnselen kan ik verwachten, als ik toch besmet word?

De vogelgriep lijkt meestal op een gewoon wintergriepje, dus denk aan koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Ook kun je een oogontsteking oplopen. Als je al ziek wordt, zijn de symptomen meestal mild. Maar het kan ook zeker ernstig worden. 

  1. Hoe lang duurt het voordat ik ziek word na contact met een besmette vogel? 

Als je contact hebt gehad met een zieke vogel, word je door de GGD geadviseerd om 14 dagen goed op te letten of je geen griepachtige verschijnselen merkt. Dus de symptomen kunnen ergens in de tussenliggende dagen de kop opsteken.

  1. Wat kan ik doen om niet besmet te worden?

Je raakt dus alleen besmet bij langdurig intensief contact met besmette wilde vogels en/of pluimvee, dus het risico is vrij klein. Vooral mensen die helpen bij ruimingswerkzaamheden of verzorging wordt gevraagd om persoonlijke maatregelen te nemen.

Maar voor de zekerheid zijn er wel twee dingen waar je op kunt letten:

  • Zie je een dode wilde vogel liggen, raak hem niet aan. Er zijn mensen die beter uitgerust zijn om ‘m op te ruimen. Liggen er drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek, dan kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten (tel.: 045-546 31 88).
  • Let op de beoordeling van de regionale GGD, als je doet aan waterrecreatie. Als het een serieus risico is dat je in of om een stuk water in contact komt met besmette vogels, dan geeft de GGD een waarschuwing. Soms worden er op de plek zelfs borden geplaatst.
  1. Is er niet gewoon een vaccin of griepprik tegen de vogelgriep?

Nee, maar het kan wel voorkomen dat je een griepprik tegen de gewone wintergriep wordt aangeraden, als je betrokken bent bij de ruimingswerkzaamheden of bij de verzorging van besmette dieren. Als je zowel met de wintergriep als de vogelgriep besmet zou raken, kan er uit de combinatie van de twee infecties een nieuw virustype ontstaan. Dat mag zeker niet gebeuren.

Of de griepprik wordt aangeraden, verschilt per keer. Het moet elke keer op basis van de nieuwe omstandigheden worden beslist.

  1. Maar wat moet ik dan doen als ik misschien besmet ben geraakt?

Voel je je grieperig en heb je recent contact gehad met een zieke of dode vogel, meld je zo snel mogelijk bij de GGD of een huisarts.

Bron: RIVM